Välittäjä-projekti 2002 - 2008

Välittäjä-projektin päämääränä oli kehittää kotilomituksen toimintamalli Pieksämäen seudulle, vertaistukitoiminnan uudistaminen ja kehittäminen sekä tarjota neuvontaa ja edunvalvontaa omaishoitajille.

Tavoitteet

 • Kartoittaa kotikäyntien avulla kokonaisvaltaisesti Pieksämäen seudulla asuvien omaishoitajien ja -hoidettavien tilanne, erilaiset palvelu- ja tukitarpeet, apuvälineasiat, talousasiat jne. sekä antaa tukea ja ohjausta
 • Tarjota omaishoitajalle mahdollisuus omaan vapaa-aikaan ja lomiin luotettavan kotilomituspalvelun avulla kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä myös syrjäseuduilla
 • Kehittää vapaaehtoistyötä ja järjestöyhteistyötä sekä kokeilla keikkatyöntekijöitä/työttömiä ruuhka-apuna
 • Tarjota omaishoitajille mahdollisuus vertaistukitoimintaan, terveystarkastuksiin, retkiin, leireihin ja matkoihin
 • Edunvalvonta ja tiedottaminen
 • Lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä

Toteutus

1. Kotilomitusmalli

 • Kotilomittajan olivat oikeutettuja saamaan kotiinsa kaikki toiminta-alueen omaishoitajat, jotka hoitivat pitkäaikaissairasta, vammaista, vammautunutta tai hyvin iäkästä läheistään
 • Kotilomittaja teki pääsääntöisesti niitä tehtäviä, joita omaishoitaja tekee normaalisti joka päivä tukeakseen läheistään ja hänen elinympäristöään
 • Kotikartoituskäynti ennen ensimmäistä lomitusta. Kartoitettiin perheen tarvitsema apu ja tutustuttiin  perheeseen. Neuvonta, ohjaus ja  edunvalvonta kuuluivat osana kotikartoituskäyntiin.
 • Kotilomitusapua tarjottiin omaishoitajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti
 • Kotilomituksen teki koulutettu työntekijä. Vapaaehtoistoimintaa kokeiltiin alkuvuosina, mutta palkitsemis- ja vastuukysymykset, lomituksien raskaus sekä RAY:n linjaus  tulivat esteeksi toiminnan edelleen kehittämiselle.
 • Projektissa ei tehty omaishoitajien lakisääteisiä vapaapäiviä

2. Vertaistuki

 • Omaishoitajille järjestettiin säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä, joissa kohtasi samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä
 • Ryhmät kokoontuivat kerran kuussa
 • Ryhmiä oli Jäppilässä, Kaupungissa, Naarajärvellä, Virtasalmella syksyyn 2007 asti ja Haukivuorella (2008 alusta liittyi Mikkeliin)
 • Ryhmien ohjaajina toimivat vapaaehtoiset vertaisohjaajat työtekijän lisäksi
 • Projektilta pieni vuosittainen toimintaraha joka ryhmälle
 • Retket muutaman kerran vuodessa
 • Virkistyspäivät yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan kanssa joka vuosi
 • Pikkujoulut joka vuosi  (osallistujia n. 80)
 • Vierailut

3. Ohjaus ja neuvonta

 • Omaishoitajuuteen liittyvät asiat
 • Muut asiat
 • Valitukset ja kantelut
 • Yhteys päättäjiin ja viranhaltijoihin

4. Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyötä kokeiltiin kotilomituksessa, mutta se ei toiminut. Esteeksi tulivat mm. vastuukysymykset. Vapaaehtoistyötä yhdistyksessä tekevät vertaisryhmien ohjaajat sekä hallituksen jäsenet, jotka kantavat vastuun toiminnasta matkakorvausten hinnalla.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Taina Turtio p. 050 5978836 tai taina.turtio@gmail.com.