Kilo-projekti 2007 - 2010

Kilo-projektin päämääränä oli kehittää ennaltaehkäisevän kuntoutuksen toimintamalli omaishoitajien ja -hoidettavien elämänhallinnan, työ- ja toimintakyvyn sekä kotona mahdollisimman pitkään selviytymisen ja jaksamisen mahdollistamiseksi.  Projektin tarkoituksena oli lisätä omaishoitajien ja -hoidettavien liikkumista niin, että se jäisi osaksi jokapäiväistä arkea. Samalla myös pyrittiin lisäämään henkistä jaksamista erilaisten yhteisten tapahtumien, koulutuksien ja virkistyspäivien muodossa. Kotona mahdollisimman pitkään selviytyminen tietysti säästää yhteiskunnankin varoja.

Tavoitteet

  • tukea omaishoitajien ja -hoidettavien toimintakykyä, elämänhallintaa ja identiteettiä fyysisen ja henkisen kuntoutuksen keinoin niin, että ehkäistään ennenaikaista laitoshoitoa ja vähennetään uupumusta ja syrjäytymistä
  • motivoidaan omaishoitajia ja -hoidettavia liikkumaan ja huolehtimaan itsestään
  • yhteistyön lisääntyminen julkisen, yksityisen ja 3.sektorin kanssa niin, että Pieksämäen kuntoutuspalvelutarjonta lisääntyisi omaishoitajien tarpeet huomioiden

Toteutus

  1. Omaishoitajien ja -hoidettavien toimintakyvyn mittaukset
  2. Omaishoidettavien toimintakykyä ylläpitävä toiminta kotona
  3. Omaishoitajien jaksamisen tukeminen
  4. Omaishoitajille omat liikuntaryhmät
  5. Kaikille yhteistä toimintaa ( koulutus, virkistyspäivät, retket, leirit)

Lisätietoja hankkeesta

Toiminnanjohtaja Taina Turtio p. 050 5978836 tai taina.turtio@gmail.com.