Omaishoitajien tuetut lomat ja kuntoutuskurssit

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuetut lomat

Omaishoitajien tuetut lomat ja kuntoutuskurssit on tarkoitettu Sinulle, joka autat läheistäsi selviytymään arjessa.

Omaishoitajaloma antaa pienen tauon arkeen, vertaistukea sekä asiantuntijoiden ajatuksia arjen tueksi. Lomalla on aikaa paneutua omaishoitajan elämässä tärkeisiin asioihin. Osa lomista on tarkoitettu omaishoitajalle ja hoidettavalle läheiselle yhdessä.

Omaishoitajaliiton omaishoitajalomat toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa.

Omaishoitajien tuetut lomatKelan järjestämät omaishoitajien kuntoutuskurssit

Kelan järjestämien kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea omaishoitajan toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua. Kuntoutuskursseilla omaishoitajaa ohjataan löytämään keinoja oman kunnon ylläpitämiseen sekä välineitä oman jaksamisen tueksi.

Kela järjestää omaishoitajille kahdenlaisia kursseja:

Kuntoutushakemuslomakkeita saa Kelan toimistoista tai ne voi tulostaa  (KU132).

Tietoa kuntoutuskursseista ja neuvoja hakemuksen täyttämiseen saa Kelan palvelunumerosta 020 692 205 tai  Kelan sivuilta.


Peurungan omaishoitajien kuntoutuskurssit

Omaishoitajien kuntoutuksen toteutus Peurungalla on hieman muuttunut ja kuntoutukseen hakeutumiseen riittää oma kuntoutushakemus (Kelan lomake KU132). Lääkärin b-lausuntoa ei tarvita. Kuntoutuksen kustannuksista vastaa Kela.

Kursseja on kahdenlaisia:

- Omaishoitajien parikurssille osallistuu myös hoidettava aikuinen omainen/ läheinen.

Myös muistisairaiden kurssit ovat parikursseja, joille myös omainen voi osallistua.

- Omaishoitajien kuntoutuskurssit on suunnattu omaishoitajille. Hoidettava ei osallistu kuntoutukseen.

Hakeutuminen kuntoutukseen tapahtuu edelleen Kelan kautta.

Kurssit löydät

Kelan kuntoutusjärjestelmästä.

Kirjoita sanahakukenttään omaishoito tai muistisairaus, haettavan kuntoutuksen mukaan.