Omaishoitajaliitto

Omaishoitajaliitto ry on omaishoitajien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Omaishoitajaliitto toimii asiantuntijana omaistaan tai läheistään hoitavien henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.  

Kuka tahansa voi olla Omaishoitajaliiton jäsen. Omaishoitajaliiton kuuluu 66 jäsenyhdistystä ympäri Suomea, joissa läheistään hoitavat saavat tietoa, valmennusta ja virkistystä sekä vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä. Jäsenyhdistyksiin kuuluu n. 11 500 jäsentä ja vapaaehtoisia toiminnassa on mukana yli tuhat. Jäsenyhdistysten yhteystiedot.

Omaishoitajaliiton keskeinen keino on lainsäädäntöön ja sen valmisteluun vaikuttaminen ja toimeenpanon seuranta. Se ottaa kantaa, antaa lausuntoja ja pitää omaishoitoasiaa esillä. 

Lue lisää omaishoitajat.fi

Omaishoito koskettaa jokaista ja vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan alueilla. Tule mukaan toimintaan! www.omaishoitajat.fi