OmaisOiva

OmaisOiva on Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja sen paikallisyhdistysten yhteistä, omaishoitajien
voimavaroja tukevaa toimintaa, jossa osallistumisen mahdollisuuksia tuodaan omaishoitoperheiden lähelle.