Kokemusasiantuntijat

Omaishoidon kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtainen kokemus omaishoidosta ja joka on käynyt kokemusasiantuntija-koulutuksen (OKA®). 

Kokemus ei yksin riitä tekemään ihmisestä kokemusasiantuntijaa, vaan henkilön kouluttautumisella kokemusasiantuntijaksi on suuri merkitys. Koulutus ei ole ammatitutkinto.

Omaishoidon koulutetuilla kokemusasiantuntijoilla on tietoa omaisen roolista, sairastamisesta, mahdollisesta kuntoutumisesta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä muista omaishoidon osa-alueista oman kokemuksensa pohjalta. Omaishoidon koulutettu kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä elämän muutokseen sekä siihen sopeutumiseen. Kokemusasiantuntijalla on halu kehittää palveluita tai auttaa muita oman kokemuksensa pohjalta. 

OKA®-koulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa kokemusasiantuntijan tehtävissä. Näitä voivat olla esimerkiksi

  • kokemuspuheenvuoro esimerkiksi opiskelijoille, eri alojen ammattilaisille tai muille ryhmille
  • palveluiden kehittäminen erilaisissa työryhmissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien kanssa
  • ryhmänohjaajana toimiminen
  • haastattelujen antaminen
  • blogitekstin tms. kirjoittaminen yhdistyksen julkaisuihin
Omaishoidon kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtainen kokemus omaishoidosta ja joka on käynyt kokemusasiantuntija-koulutuksen (OKA®). Kokemus ei yksin riitä tekemään ihmisestä kokemusasiantuntijaa, vaan henkilön kouluttautumisella kokemusasiantuntijaksi on suuri merkitys. Koulutus ei ole ammatitutkinto. Omaishoidon koulutetuilla kokemusasiantuntijoilla on tietoa omaisen roolista, sairastamisesta, mahdollisesta kuntoutumisesta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä muista omaishoidon osa-alueista oman kokemuksensa pohjalta. Omaishoidon koulutettu kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä elämän muutokseen sekä siihen sopeutumiseen. Kokemusasiantuntijalla on halu kehittää palveluita tai auttaa muita oman kokemuksensa pohjalta.  OKA®-koulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa kokemusasiantuntijan tehtävissä. Näitä voivat olla esimerkiksi kokemuspuheenvuoro esimerkiksi opiskelijoille, eri alojen ammattilaisille tai muille ryhmille, palveluiden kehittäminen erilaisissa työryhmissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien kanssa, ryhmänohjaajana toimiminen, haastattelujen antaminen,
blogitekstin tms. kirjoittaminen yhdistyksen julkaisuihin. Ilmoittaudu omaishoidon kokemusasiantuntijakoulutukseen (OKA®): https://forms.office.com/e/7bYEczmBY5  Viimeinen hakupäivä maaliskuussa 2024 alkavaan koulutukseen on 31.12.2023. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa. Lisätietoja OKA®-koulutuksesta ja kokemusasiantuntijatoiminnasta: Taina Turtio, p. 050 597 8836, taina.turtio@gmail.com