Linkkejä

Omaishoitajaliitto ry on valtakunnallinen kattojärjestö, jossa paikalliset omaishoitajayhdistykset ovat jäsenenä. 

  • Lähellä-lehti on Omaishoitajaliiton jäsenlehti, joka on luettavissa myös verkossa.
  • Omainen hoitajana -oppaat 1-7 ja monta muuta hyödyllistä tietopakettia, mm. Lomaopas ja Palveluopas. Omaishoitajaliiton julkaisuja (kirjat ja oppaat)

Pieksämäen alueen sosiaali- ja terveysalojen järjestöjen tuki ry - Paiste ry  tehostaa ja tukee jäsenyhdistysten yhteistyötä, toimintaedellytyksiä, vaikuttamismahdollisuuksia sekä jäsenistölle tuotettavia palveluita. Pieksämäen omaishoitajat ry on Paisteen jäsen.

Suomen omaishoidon verkosto on yhdeksäntoista valtakunnallisen sosiaali- ja terveysjärjestön yhdyselin, jota Omaishoitajaliitto koordinoi. 

Oulun seudun omaishoitajien sivustolla asiaa etäomaishoitajille - mm. Oletko etäomaishoitaja -testi ja blogikirjoituksia.

Hyvinvoiva perhe - Metkoja menetelmiä erityislapsiperheille. Hyvinvoiva Perhe –menetelmäsivuston omistaa Oulun seudun omaishoitajat ry.

Finlex Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee omaishoidon.

Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän julkaisuja 

Perheille.fi on Pieksämäen kaupungin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehittämä lapsiperheiden sähköinen tietopankki. Verkkopalvelun tavoitteena on tuoda lapsiperheiden arkeen tarjottavat palvelut helposti saataville.

Pieksämäen kaupungin palvelut ikääntyville, asiantuntija-apua mm. omaishoitoon ja muistiongelmaisille.

Pieksämäen omaishoidon sääntökirja alkaen 1.1.2021 

Terveyskylän Ikätalosta löytyy asiaa ikääntyneille.

Terveyskirjasto.fi - luotettavaa tietoa terveydestä. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Potilaan Lääkärilehti on kooste Lääkärilehden kaikille avoimesta aineistosta. Lääkärilehteä julkaisee Lääkäriliitto.

  • Artikkeli Iäkkäät omaishoitajat toimivat pakosta ja rakkaudesta monien vaatimusten ristipaineissa.
  • Artikkeli Omaishoidon tukemiseen tarvittaisiin perhekeskeistä otetta.
  • Artikkeli Valloittavan tytön omaishoitajat

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan

Kertomuksia elävästä elämästä:

  • Video Vinkkejä omaishoitajan jaksamisen tukemiseen
  • Video Omaishoitaja Hilkka Ijäksen tarina
  • Video Pirren olkkarissa osa 13: Omaishoitajana aviopuolisolle
  • Video Pirren olkkarissa osa 6: Omien vanhempien hoitaminen

Saattajana-opas on syntynyt omaishoitajien suuresta tarpeesta saada tietoa, valmiuksia ja tukea (aikuisen) läheisensä kotona tapahtuvaan saattohoitoon. Tietoa tarvitaan riittävän ajoissa, jotta omaishoitajat voivat hyvissä ajoin arvioida tilannettaan.