Omaishoidon tuki

  • Omaishoidon tuki on kokonaisuus, jonka muodostavat hoidettavalle annettavat palvelut, omaishoitajalle annattava hoitopalkkio ja vapaat sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Kokonaisuus suunnitellaan ja määritellään yksilöllisesti jokaiselle omaishoitoperheelle.
  • perusteena hoitotyön sitovuus ja vaativuus
  • hoitopalkkiosta kertyy pääsääntöisesti eläkettä 68 ikävuoteen saakka
  • tapaturmavakuutus omaishoitotilanteita varten
  • omaishoidon tukea voit hakea olemalla yhteydessä ikääntyneiden asiakasohjaukseen. Palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä omaishoitoperheen kanssa. Palvelut järjestetään yksilöllisesti tarpeenne mukaan.

Puhelinasiointi: Asiakasohjaus ikääntyneille (sekä omaishoidon tuen asiat kaiken ikäisille) p. 015 211 557.

Lisää tietoa omaishoidon tuesta löytyy Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan sivuilta, täältä. Sivulta löydät myös Etelä-Savon Omaishoidon vuoden 2024 soveltamisohjeen.