Omaishoidontuki

  • Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta (3 pv/kk) ja omaishoitoa tukevista palveluista
  • perusteena hoitotyön sitovuus ja vaativuus
  • tukea haetaan hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan sosiaalitoimelta
  • omaishoidontuki on määrärahasidonnainen ja kunnat voivat itse määritellä perusteet, millä tukea myönnetään
  • tehdään sopimus kunnan ja omaishoitajan välillä, liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma
  • hoitopalkkiosta kertyy pääsääntöisesti eläkettä 68 ikävuoteen saakka
  • tapaturmavakuutus omaishoitotilanteita varten

Pieksämäen kaupungissa omaishoidonasioista vastaa palveluohjaaja Mervi Ylönen p. 044 588 3317 

Lisää tietoa Pieksämäen kaupungin omaishoidontuesta