Työ ja omaishoito

Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työssäkäyvä hoitaa läheistään ansiotyön ohessa.

Lisätietoja aiheesta löydät muun muassa: