Pieksämäen Omaishoitajat ry

Pieksämäen Omaishoitajat ry on perustettu 20.3.2000 vanhusta, vammaista tai sairasta omaistaan hoitavaa ja hänen hoidettavaansa koskevien asioiden kehittämiseksi paikallisella tasolla. Toimialueena on Pieksämäki lähialueineen. Jäseniä yhdistyksellä on noin 100.

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellamme.

Yhdistys tekee toiminta-alueellaan vaikuttamis- ja kehittämistyötä sekä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Pieksämäen Omaishoitajat ry on  Pieksämäen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki Paiste ry:n ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäsen sekä toimii Neuvokas Toimintakeskuksen yhteistyöyhdistyksenä.