Vertaisesta Tukea 

-kumppanuushanke 2009 - 2011

Vertaisesta tukea -kumppanuushanke oli Pieksämäen Invalidit ry:n, Pieksämäen Muistiyhdistys ry:n  ja Pieksämäen Omaishoitajat ry:n yhteistyöhanke, jota hallinnoi Pieksämäen omaishoitajat.  Tarkoituksena oli järjestää vertaisohjaajille koulutusta, omaishoitajille ja -hoidettaville sekä vammaisille ja muistisairaille vertaistoimintaa vertaisohjaajien ja mahdollisesti myös ammattilaisten ohjaamina sekä kehittää vertaisohjaajien tukea.

Projektin päätavoitteena  oli vertaisohjaajien koulutus- ja tukimallin kehittäminen,  vertaistuen eri muotojen kehittäminen ja erilaisten ryhmien muodostaminen.

Toimintamuodot

1.    Vapaaehtoistyön peruskoulutus

2.    Vertaisohjaajien peruskoulutus

3.    Vertaistoiminta

 • perustetaan erilaisia vertaisryhmiä
 • vertaistukihenkilötoiminta
 • toiminnallinen vertaistuki esim. retket, virkistys- ja hemmottelupäivät, koulutukset ym.
 • vertaistoiminnasta tiedottaminen ja sen kehittäminen. Kehitetään tiedottamisen keinoja, joilla kohderyhmät tavoitettaisiin kattavammin.

4.   Vertaisohjaajien tuki

 • kaikkien kolmen järjestön vertaisohjaajien yhteiset kokoontumiset
 • vertaisohjaajien mentoreiden koulutuksen kehittäminen ja järjestäminen (mentorit vetäisivät jatkossa vertaisohjaajien kokoontumisia)
 • vertaisohjaajien oma virkistystoiminta muutaman kerran vuodessa
 • vertaisohjaajien koulutuspäivä kerran vuodessa

5.    Yhdistysten vertaistoiminnasta vastaavien koulutus tehtävään

 • vertaistoiminnasta vastaavat käyvät vapaaehtoistyön- sekä vertaisohjaajien koulutuksen
 • osallistuvat projektin suunnitteluun ja järjestämiseen yhdessä projektityöntekijän kanssa (projektiryhmä)
 • jatkossa huolehtivat osaltaan vertaisohjaajien koulutuksista ja tuesta yhdistyksissä

Lisätietoja hankkeesta

toiminnanjohtaja Taina Turtio p. 050 5978836 tai taina.turtio@gmail.com.