Etelä-Savon kaikenikäisten omaishoidon sääntökirja

Omaishoidon sääntökirja sisältää tietoa, kuinka Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää, tuottaa ja toteuttaa omaishoitoa tukevia palveluja. Sääntökirja sisältää omaishoidon tuen toimintamallin, omaishoidon tunnistamiseen ja päättämiseen liittyvät ja sitä tukevat käytännöt sekä omaishoitajien tuen eri muodot ja niiden toteutuksen. Sääntökirjassa linjataan yhtenäiset omaishoidon toteuttamisen periaatteet Etelä-Savon hyvinvointialueella. Sääntökirja turvaa yhdenvertaiset palvelut ja luo perustan kaikkien osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Sääntökirjaa pääset lukemaan täältä.