Hankemateriaali

Ansiotyön ja läheisen hoitamisen yhteensovittaminen, video 32 min.

Johdatus ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen, video 4.43 min

Englanniksi tekstitetty versio videosta 4.49 min. (Combining paid work and informal care)

Käy tutustumassa Ansiotyö ja omaishoito -facebook-sivuihin!

Linkit Työnantaja- ja Työntekijäoppaisiin löytyvät alta! 

Käy lukemassa myös selvitys ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisesta Etelä-Savon alueella!

lamppu-kumppanuushankkeen aikana tuotettu hankemateriaali, ansiotyö ja omaishoito oppaat : työntekijäopas, työnantajaopas, pikku esite ja video ansiotyön ja läheisen hoitamisen yhteensovittaminen.